Kalkulator ZakatKalkulator Zakat

Hitung Nishab

Nishab digunakan sebagai acuan apakah seorang Muslim wajib mengeluarkan zakat atau tidak. Bersumber dari Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 267, Peraturan Menteri Agama Nomer 31 Tahun 2019, Fatwa MUI Nomer 3 Tahun 2003, dan pendapat Shaikh Yusuf Qardawi, untuk zakat penghasilan dan emas, nishabnya adalah sebesar 85 gram emas dalam satu tahun. Untuk zakat penghasilan yang ditunaikan tiap bulan, maka nishabnya adalah 1/12 dari 85 gram emas.

Harga emas saat ini
Rp
/ gram

Zakat Penghasilan

Penghasilan per bulan
Rp
Pendapatan lain (jika ada)
Rp